Wentylacja grawitacyjna – o czym warto pamiętać przy projektowaniu?

Kategoria: Blog

Wentylacja grawitacyjna – o czym warto pamiętać przy projektowaniu?

We współczesnym budownictwie stosuje się nowoczesne systemy wentylacyjne – zazwyczaj wyposażone w rekuperator, który zapewnia oszczędności finansowe. Nie oznacza to jednak, że tradycyjna wentylacja grawitacyjna odeszła w zapomnienie. Aby była ona efektywna, należy spełnić kilka warunków.

Normy i wymagania prawne

Wyposażenie domu mieszkalnego w system wentylacji jest narzucone przez prawo budowlane. To ono również określa, jak powinien być zbudowany system, aby zaspokajał potrzeby wszystkich mieszkańców.

W celu ujednolicenia zasad projektowania takich instalacji wprowadzono normy, które precyzują ilość dostarczanego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, a także warunki techniczne budowy.  Poza prawem budowlanym, dokumentem wiążącym instalatorów i projektantów jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2002, które zawiera specjalny rozdział poświęcony klimatyzacji i wentylacji. Szczegółowe parametry konstrukcji określają natomiast dwie polskie normy: PN-83/B-03430 Az3 2000 oraz PN-89/B-10425. Można w nich znaleźć między innymi informację, jaką objętość powinien mieć strumień powietrza w każdym z wnętrz. Najwyższe wymagania stawia się pomieszczeniom wyposażonym w kuchnię gazową (70 m3/h), najmniejsze – korytarzom i pomieszczeniom gospodarczym (15 m3/h).

Zalecenia związane z projektowaniem wentylacji grawitacyjnej

Budowa wentylacji grawitacyjnej nie jest prosta. Aby uwzględniała ona normy budowlane i była efektywna, wymaga dokonania skomplikowanych obliczeń. Powinna też spełniać inne liczne wymagania:

  • minimalna powierzchnia kanału to 0,016 m2,
  • najmniejszy wymiar przewodu prostokątnego to 10 cm,
  • długość kanału powinna być obliczona zgodnie ze wskazaniami normy,
  • wentylacja grawitacyjna powinna mieć wylot w pomieszczeniach bezokiennych, jak garderoba czy spiżarnia,
  • kanały wentylacyjne są niezbędne w pokojach na poddaszu,
  • komin powinien mieć określoną normami wysokość nad powierzchnią dachu,

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na Tweeter
Tweeter