Rodzaje systemów wentylacyjnych

Kategoria: Blog

Rodzaje systemów wentylacyjnych

Podstawowym zadaniem wentylacji w mieszkaniu lub zakładzie przemysłowym jest wymiana powietrza i usuwanie zanieczyszczeń z pomieszczeń. Systemy wentylacji działają na różnych zasadach, stąd też są mniej lub bardziej efektywne. Oto kilka najbardziej typowych rozwiązań.

Wentylacja naturalna

Działanie systemu opiera się na różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a otoczeniem. Im jest ona większa, tym intensywniej następuje wymiana powietrza. Czynnikiem, który wpływa na efektywność, jest też wysokość kanału oraz siła wiatru. Do zalet wentylacji naturalnej zalicza się: niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, skuteczność działania w pomieszczeniach z kominkiem, a także niewielką ilość miejsca, jaką zajmuje. Wady to: uzależnienie od pogody, brak filtrów powietrza oraz możliwości sterowania systemem.

Wentylacja mechaniczna – wyciągowa

Jest to forma wentylacji wymuszonej, w której przepływ powietrza stymulowany jest przez wentylatory, specjalny system kanałów oraz odpowiednio dobrane kratki wentylacyjne. Zaletą tego typu wentylacji jest uniezależnienie od pogody, a także brak potrzeby instalowania mikrowentylacji i nawiewników. To również gwarancja 100-procentowej skuteczności przy dużej oszczędności inwestycyjnej. Minusem jest konieczność zasilania energią elektryczną i niemożność instalowania w pomieszczeniach z otwartym ogniem.

Wentylacja hybrydowa

Ten system wentylacyjny stanowi kompromis pomiędzy wentylacją naturalną i mechaniczną. O wykorzystaniu odpowiedniej formy pracy (mechanicznej lub naturalnej) decydują warunki pogodowe. Wentylacja hybrydowa wymaga instalacji specjalnej nasady na kominie. Połączony z nią układ sterowniczy sygnalizuje zmiany ciśnienia i dokonuje korekty, dzięki czemu powietrze płynie we właściwym kierunku.

Wentylacja nawiewno-wywiewna

Za efektywność tego systemu odpowiadają wentylatory oraz system kanałów nawiewnych i wywiewnych. Całością steruje centrala wentylacyjna. Zaletą takiego systemu jest możliwość jego współpracy z rekuperatorem lub gruntowym wymiennikiem ciepła. Pozwala to nie tylko na wymianę powietrza, ale też jego oczyszczanie i utrzymanie optymalnej temperatury. Do minusów rozwiązania należy złożona i długa sieć kanałów oraz większy w stosunku do wentylacji nawiewnej pobór mocy. Ten system może też być głośniejszy od pozostałych.

 


Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na Tweeter
Tweeter